Pogoji – Spletne strani

Splošni pogoji & možnosti

Pogoji
Spletne strani

Splošni pogoji & možnosti

Pogoji – spletni strani predstavlja stran s pogoji vezanimi na izdelavo spletnih strani in z njimi povezanih dejavnosti. V njih lahko posamezna skupina morebitnih opravičencev preveri katere pogoje mora izpolnjevati oziroma kateri pogoji manjkajo za izdelavo brezplačne spletne strani. Ne glede na to pa spletno stran izdelamo tudi, če ti pogoji niso izpolnjeni v celoti pri čemer se soorazmerno z njihovim izpolnjevanjem določi popust oziroma končna cena.

Pogoji - spletne strani

So se pri pogojih našla kakšna vprašanja na katere odgovora ne najdete?

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.